Főbb oktatott tárgyak

Gyakorlatok és szemináriumok

Növényi struktúra és funkció 1. gyakorlat
Biológia BSc, kötelező
Neptun kód: nstfu1b17la
Tematika

Sejtbiológia 1. gyakorlat
Biológia BSc, kötelező
Neptun kód: sejtb1b17ga
Tematika

Gyógyszerészi növénytan gyakorlat I. és II. a Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatói részére magyar és angol nyelven - 2005-2020 között
Neptun kódok: wxxxsote201, wxxxsote202, wxxxsotebo3, wxxxsotebo4

Kutatásmódszertan szemináriumi gyakorlat
Biológia MSc, kötelező
Neptun kód: kutmodub17gm

Növényi és gomba modell organizmusok szeminárium
Biológia BSc, kötelezően választható
Neptun kód: ngmodob20ga

Mentoráció
Biológia BSc, kötelező
Neptun kód: mentorb22ga

Elektronmikroszkópiai technikák gyakorlat
Biológia MSc, kötelezően választható
Neptun kód: elemicnb22lm

Növénybiológiai vizsgálómódszerek gyakorlat
Biológia BSc, kötelezően választható
Neptun kód: novbvmb20la

Előadások

Növényi struktúra és funkció 1. előadás
Biológia BSc, kötelező
Neptun kód: nstfu1b17ea

Sejtbiológia 2. előadás
Biológia BSc, kötelezően választható
Neptun kód: sejtb2b20ea

Alkalmazott növénybiológia és mikológia előadás
Biológia BSc, kötelezően választható
Neptun kód: alknomb17ea

A molekuláktól a sejtekig II. EA+GY és Sejttan EA
Biológia tanárszak, kötelező
Neptun kód: molsejt2b22vo, sejttab18eo

Saját kurzus - Plasztiszok biológiája


Biológia MSc, kötelezően választható tárgy
Neptun kód: plastinb22em

Saját kurzus - Plasztiszok - alapoktól az alkalmazott kutatásokig


PhD kurzus
Neptun kód: BIO/04/26

Saját kurzus - Haszonnövények biológiája

Biológia Bsc, MSc, osztatlan tanárképzés – speciálkollégium, kötelezően választható tárgy
Neptun kód: bb2n1n25, hasznbnb17em, hasznbnb22em  
Tematika

A kurzus célja
A hallgatók a kurzus keretein belül megismerkednek a gazdasági szempontból legfontosabb növényfajok biológiai (anatómiai, élettani) jellegzetességeivel, termesztésük, felhasználásuk, tárolásuk sajátosságaival. Áttekintjük és ilyen összefüggésben tárgyaljuk a legfontosabb sejttani, szervezettani és morfológiai fogalmakat, továbbá összehasonlításra és definiálásra kerülnek közgazdasági szempontból is fontos kifejezések (pl. zöldség, gyümölcs, gabona). Kitekintésként a hallgatók a kurzus végére a főbb termesztett növények világgazdasági, mezőgazdasági, kultúrtörténeti és kereskedelmi vonatkozásaival, valamint széleskörű felhasználásukkal is tisztában lesznek. A kurzus specialitása, hogy gazdasági-ipari felhasználás és nem egyéb (biológiai) szempontok alapján tárgyalja és tekinti át a fajokat az algáktól, gombákon át a valódi szárazföldi növényekig, és így remélhetően alkalmazható és nem csak elméleti ismereteket nyújt.