Curriculum Vitae

TANULMÁNYOK, MUNKAHELYI ELŐMENETEL, NYELVTUDÁS

1996-2001:
ELTE TTK, biológus szak, Növénybiológia alszakirány
2001-2004: ELTE TTK Biológia Doktori Iskola, Kísérletes Növénybiológia doktori program, ösztöndíjas Ph.D. hallgató a Növényszervezettani Tanszéken
2005: Ph. D., Summa cum laude
2004-2009:
tanársegéd az ELTE TTK Növényszervezettani tanszéken
2009-: adjunktus az ELTE TTK Növényszervezettani tanszéken
2009 novemberétől 2015 októberéig (felhalmozott szabadságokkal 2016 áprilisig) szülési szabadságon
2023: habilitáció, ELTE

Nyelvtudás: Francia: felsőfok "C", Angol: felsőfok "C", Német: középfok "C"

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Gyakorlatok és szemináriumok 
(egyéb megjegyzés hiányában magyar nyelven, *több oktatóval közös tárgy)
- Növényszervezettan gyakorlatok 1 és 2
 (2001 óta, 2018 óta Növényi struktúra és funkció 1. gyakorlat néven) (biológus és biológia tanár MSc, később biológia BSc)
-
Gyógyszerészi növénytan gyakorlatok 1 és 2 
(Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatói számára magyar és angol nyelven, 2005-2020 között)
Sejtbiológiai gyakorlatok 1.* 
(2018 óta, biológus BSc)
- Kutatásmódszertan szemináriumi gyakorlat
 
(2019 óta, biológus MSc, magyar és angol nyelven)
Növényi és gomba modell organizmusok 
(2021 óta, biológia BSc)
Mentoráció
 (2021 óta, biológia BSc)
Elektronmikroszkópos technikák*
 
(2023 óta, biológia MSc, angol nyelven)

Előadások
General Botany (2007 és 2008, egyetemi előkészítő kurzus angol nyelven az ELTE-n 0. évfolyam részére)
Bevezetés a Növénytanba* (2007-ben, Introduction to Botany előadás angol nyelven BSc-s hallgatóknak, 2007-ben)
Haszonnövények biológiája (2010 óta, speciálkollégium, tárgyfelelős, BSc és MSc szinten, magyar és angol nyelven)
Plasztiszok – az alapoktól az alkalmazott kutatásokig* (2019 óta, PhD kurzus, a tárgy ötletgazdája, kidolgozója)
-
Irányzatok a növénybiológiában* 
(2018-2021 között, biológia MSc, magyar és angol nyelven)
-
Sejtbiológiai előadások 2*, Sejttan előadás, Molekuláktól a sejtekig előadás és gyakorlat(2019 óta, biológia BSc, biológia tanár MSc)
Alkalmazott növénybiológia és mikológia* 
(2020 óta, biológia BSc)
Növényi struktúra és funkció 1* 
(2023 óta, biológia BSc)
Plasztiszok biológiája*  (2023 óta, biológia MSc, tárgyfelelős, angol nyelven)

Université de Bourgogne (Dijon, Franciaország), 2006-2010: meghívott előadó (tanévenként 1-1 hónapra, összesen 16 óra oktatás), "Növényi tudományok és technológiák" című M1 képzés 'Növényi Molekuláris és Sejtélettan' című tanegysége keretében: Klorofill bioszintézis; a 'Fejlődés' című tanegysége keretében: A plasztiszok biogenezise/keletkezése; a "Probiotikus Növények, Biotechnológia" című M2P képzés 'Növényi biotechnológia' című tanegysége keretében: UV-VIS Spektroszkópia, abszorpció és fluoreszcencia, illetve Gyógynövények c. órák (Mesterképzésben – M1 és M2 – végzett oktatás francia nyelven)

- Szakdolgozati téma- és társtémavezetés: 10 MSc, 7 BSc; 1 BSc folyamatban

PhD téma- és társtémavezetés: 6 fő folyamatban (ELTE Biológia Doktori Iskola, SE Gyógyszerésztudományok Doktori Iskola)

TDK és OFKD témavezetés: 7 fő esetében összesen 11 eseményen (3 alkalommal I. helyezés, 2 alkalommal II. helyezés és 3 alkalommal III. helyezés egyetemi TDK szinten, egy OTDK I. és egy OTDK II. helyezés, egy OTDK Különdíj és egy OFKD Különdíj).

TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGBELI TAGSÁG, EGYÉB TISZTSÉGEK

2001-:
Magyar Biofizikai Társaság (Fotobiológiai szekció), 2007-2019 a szekció titkára, 2019-től a szekció elnöke, 2015-2019: a Felügyelő Bizottság tagja, 2019-től vezetőségi tag
2002-: Magyar Növényélettani (később Növénybiológiai) Társaság és FESPP
2004-2008: International Society for Photosynthesis Research
2006-: Magyar Mikroszkópos Társaság, European Microscopy Society
2007-2009: az ELTE Biológiai Intézet ERASMUS koordinátora
2018-: ELTE TTK Biológiai Intézet facebook oldal, szerkesztő
2018-2019: MTA Fiatal Kutatók Eseti Bizottság tag
2019-2023: Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA), alapító tag, 2019-2021: FKA vezetőségi tag; 2021-2023: társelnök, 2023. májustól alumnus
2020-: Young Academy of Europe; 2020–2022: vezetőségi tag, tagtoborzásért felelős alelnök (recruitment vice-chair); 2022–2023: alelnök (vice-chair); 2023–: elnök
2020-2026: MTA Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság, tag
2020-: Az ELTE Kutatói Alumni Tagozat alapító, koordinátor
2021-: Academia Europaea Budapesti Tudásközpont, Duna Régió tematikus misszió, társelnök
2021-: ALLEA (All European Academies) European Research Area munkacsoport, tag, az MTA képviseletében
2022-: Open Research Europe, tanácsadó (Community Gateway Advisor - Cell, Molecular and Structural Biology Gateway)
2022-: Academia Europaea Task Force Environment, Sustainability and Climate, tag
2023-: A magyar mint tudományos nyelv – akadémiai vitafórumot koordináló testület tagja
2023-: International Science Council (ISC) fellow (FISC)

PÁLYÁZATOK, ÖSZTÖNDÍJAK, TANULMÁNYUTAK

Pályázatok

2002-2005: résztvevő kutató (PhD hallgató) az OTKA T038003 pályázatában
2010-2012: résztvevő kutató a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 pályázatban
2010-2012: résztvevő kutató a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV pályázatban
2016-2020 and 2022-2025: János Bolyai Research Scholarship of the H.A.S.an
2017-2021: vezető kutató az OTKA FK 124748 pályázatában (cím: Só- és szárazságstressz hatása a színtestek szerkezetére és működésére29.696.000 Ft)
2017, 2018, 2019, 2022, 2023: Új Nemzeti Kiválósági Program Bolyai+ ösztöndíja
2020-2024: OTKA K135607 pályázat, 47.912 M Ft, szenior résztvevő kutató
2021-2024: Researcher Mental Health COST Action – CA19117, Management Committee substitute (2021), résztvevő, virtual networking grantee (2021, 2022, 2023)
20222024: Magyar-bolgár (MTA-BTA) bilaterális pályázat, 2.730 M Ft, résztvevő kutató
2023-2027: Sustainable Use of Salt-Affected Lands (SUSTAIN) COST Action – CA22144, Managing Committee tag, Science Communication Coordinator
2024-2028: OTKA K 146865 pályázat, 48 M Ft, résztvevő kutató

Ösztöndíjak, tanulmányutak
2002 ősz: 2 hónap, Centre of Excellence, Jagiellonian University, Krakkó, Lengyelország
2003 tavasz: 1 hónap, Centre of Excellence, Jagiellonian University, Krakkó, Lengyelország
2005 nyár: 1 hetes tanulmányút, Jagiellonian University, Krakkó, Lengyelország
2006 ősz: 1 hónap, a Francia Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének ösztöndíja, Université de Bourgogne, UMR INRA/CNRS/UB Plante-Microbe-Environnement, Dijon, Franciaország, továbbá még 5 hónap ugyanitt meghívott oktató-kutatóként (ld. Oktatási tevékenység)
2009 nyár: 1 hetes tanulmányút, Jagiellonian University, Krakkó, Lengyelország
2011 ősz: rövid tanulmányút, University of Gothenburg, Göteborg, Svédország
2014 tavasz: 1 hetes tanulmányút, University of Le Mans, Le Mans, Franciaország
2016 szeptember: 4x24 óra kisszögű neutronszórás (SANS) mérőidő Heinz Maier-Leibnitz Zentrum, Garching, Németország (résztvevő)
2017 július: 6x24 óra kisszögű neutronszórás (SANS) mérőidő Paul Scherrer Institute, Villigen, Svájc (mérőidő főpályázó)
2018 november: 1 hetes tanulmányút (5x24 óra kisszögű neutronszórás (SANS) mérőidő) Paul Scherrer Institute, Villigen, Svájc (mérőidő főpályázó)
2019 június: ~két hét ERASMUS Staff Mobility for Training kutatóút, Jagiellonian University, Krakkó, Lengyelország
2020 január: rövid tanulmányút, University of Würzburg, Würzburg, Németország
2022 június: ~egy hetes tanulmányút az European Synchrotron Radiation Facility-be (4x24 óra micro-XRF és micro-XANES mérőidő), Grenoble, Franciaország 

DÍJAK, ELISMERÉSEK

Tudományos díjak, elismerések

2005, 2007, 2020, 2021, 2022: Oklevél kiemelkedő Tudományos Diákköri témavezetésért (Vitányi Beáta, 2005-ben 3., 2007-ben 2. a Kari TDK-n, 2007-ben 2. helyezett az OTDK-n)
2006: Ifjú Növényanatómusi Díj, Greguss emlékérem a 'Növényanatómia fejlesztéséért Alapítványtól'
2007: Magyar Elektronmikroszkópos Díj (a Magyar Elektronmikroszkópos Alapítványtól)
2007: Sigma-Aldrich díj fiatal kutatóknak, II. helyezés
2007: Magyar Biofizikai Társaság, 'Ifjú Biofizikusi Díj', kiemelt 1. helyezés
2007: L'ORÉAL-UNESCO Nők a Tudományért ösztöndíj a 30 év alatti kategóriában
2012: 1. helyezés a Magyar Növénybiológiai Társaság Fiatal Növénybiológusok előadássorozatán, és jelölés FESPB Award-ra (a Társaság nevében)
2014: Magyar Elektronmikroszkópos Díj (a Magyar Elektronmikroszkópos Alapítványtól)
2016: 'ELTE Ígéretes Kutatója' elismerés
2023: Nők a Tudományban Kiválósági Díj agrár- és földtudományok kategória

Egyéb díjak:
2006
: megosztott 2.-3. díj a Magyar Mikroszkópos Társaság mikroszkópos fotópályázatán
2008: 2. helyezés a Magyar Mikrobiológiai Társaság fotópályázatán
2009: 1. helyezés a Magyar Mikroszkópos Társaság mikroszkópos fotópályázatán
2010: 1. és 2. helyezés a Magyar Mikroszkópos Társaság mikroszkópos fotópályázatán
2015: 2. helyezés a Multinational Congress on Microscopy 2015 (Eger) mikroszkópos fotópályázatán
2015: 3. helyezés és dicséret 1-1 felvételért az MTA Fény Éve fotópályázaton, ’Fény a tudományban’ kategóriában
2017: 2. helyezés a Magyar Mikroszkópos Társaság mikroszkópos fotópályázatán
2018: 2nd Prize at the microscopy photo competition of the Hungarian Society of Microscopy
2021: 1st Prize at the „Art in Science” microscopy photo competition of the Microscopy Conference 2021, MC2021, Joint Meeting of Dreilandertagung and Multinational Congress on Microscopy

SZERKESZTŐI MUNKA, KONFERENCIA SZERVEZÉS, BÍRÁLATOK

Szerkesztői munka: 
2013 óta - Acta Botanica Gallica (2016 óta Botany Letters néven); Frontiers in Environmental Science később Frontiers in Sustainable Food Systems (review editor 2014-2022 között); Frontiers in Plant Science (review editor 2017 óta, associate editor 2020 óta); The New Phytologist (2023 óta, Advisory board member); 3 különszám szerkesztője (Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2013-2017, Botany Letters, 2019) és 1 tematikus összeállítás szerkesztője (Magyar Tudomány, 2023)

Konferencia szervezés: Nemzetközi szervezőbizottság tagja (13th Multinational Congress on Microscopy); helyi szervezőbizottság tagja (1 nemzetközi és 4 magyar konferencia), szekció elnök: 3 hazai és 4 nemzetközi konferencián, 9 konferenciakiadvány társszerkesztője

Bírálói tevékenység: rendszeres bírálói aktivitás a szakterület referált folyóiratai részére, pályázati kiírók részére: NKFIH OTKA, Polish National Science Centre és Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation), Central Europe Leuven Strategic Alliance (CELSA)

TUDOMÁNYPOLITIKAI AKTIVITÁS

Főbb feladatok:

Fiatal kutatók: Aktív részvétel a fiatal kutatói mozgalmak (Fiatal Kutatók Akadémiája, Young Academy of Europe) munkájában, 3 fiatal kutatókkal kapcsolatos felmérés elvégzésében/kiértékelésében, tudománypolitikai témájú bizottságokban, 15 vonatkozó publikáció, nyilatkozat, white paper, számos konferencia felkérés és részvétel, webináriumok szervezése, mentorprogramokban való részvétel

MTA: Részvétel az MTA Fiatal Kutatók Eseti Bizottságában (2018-2019), Nők a kutatói életpályán Elnöki Bizottságában (2020-2026), és a magyar mint tudományos nyelv – akadémiai vitafórumot koordináló testület munkájában

Európai/nemzetközi tudományos közélet: Részvétel az ALLEA European Research Area munkacsoportjának munkájában, az Academia Europaea (AE) Budapesti Tudásközpontjának vezetőségében és az AE egy munkacsoportjában, az International Science Council munkájában "nagykövetként" ("fellow"), Open Research Europe community gateway advisor

ELTE: Kutatói alumni tagozat alapítója, koordinátora

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTÉS, HOBBIK, KIÁLLÍTÁSOK

Tudománynépszerűsítés: 15 ismeretterjesztő írás, számos intézményi Facebook bejegyzés, Tudománykommunikációs workshop szervezés Fiatal Kutatók Akadémiájával

Kutatók Éjszakája – 2007-ben, majd 2016 óta minden évben, Múzeumok Éjszakája (2019, 2023), Növények napja (2017, 2019)

Középiskolai mentorprogramban részvétel (2021 óta), ELTE Nyílt Nap (2019 óta)

Alexandre Trauner Art and Film Festival (Szolnok), tudományos és diákfilmes zsűri, tag, 2023.

Hobbik: zeneszerzés, zenélés, éneklés, rajzolás (tusrajz, akvarell, számítógépes), mikroszkópos fotózás, írás

2007 óta több egyéni és közös mikroszkópos fotókiállítás szervezője és kiállítója (Magyarországon és Franciaországban)

Részletes Curriculum Vitae (pdf)